EPS og miljø

AS Nesseplast har egen salgs- og transportavdeling som effektivt administrerer produktstrømmen direkte til kunder over hele Sør-Norge – noe som gir fleksibilitet og korte leveringstider. Ikke noe industriprodukt kan bli produsert, brukt eller kastet uten at det belaster miljøet på en eller annen måte. Den totale belastningen er avgjørende.

For å dekke den økende etterspørselen etter EPS-emballasje startet Nesseplast våren 2003 opp en ny fabrikk på Bømlo. Dette ble gjort for å yte best mulig service til våre kunder i dette området, med tanke på blant annet leveringstid. Denne fabrikken skal hovedsaklig produsere emballasje til fiskeindustrien.

Våre fortrinn fra starten

EPS (Ekspanderbar Polystyren) kan dokumenteres å forbruke mindre totalressurser frem til ferdig emballasje enn konkurrerende materialer. Og uten bruk av skadelige hjelpestoffer – ingen KFK gasser.

Mindre ressursforbruk gir bedre miljø!

EPS kan gjenbrukes 100%

  • Produksjonsavfall blandes med nytt råstoff.
  • Brukt emballasje kan males opp og brukes på mange måter mellom annet innen områdene bygg og anlegg.

EPS kan gjenvinnes 100%

  • Som PS-granulat (ny råvare).
  • Varmegjenvinning/rent energitilskudd ved forbrenningsanlegg. 1 kg EPS tilsvarer 1,3 kg svovelfri olje!

Mindre forsøpling

Oppnås ved generell holdningsendring og gjennom bedre mulighet for:

  • Innsamling av brukt EPS
  • Komprimering av emballasje
  • Anlegg for gjenvinning

Vi er aktører på alle disse områdene.

Gjenvinning er høyt prioritert

En EPS-kasse består av 98% luft og noen dråper ”lånt” olje. I gjenvinningsprosessen smeltes kassen og vi sitter igjen med 2% polystyren som kan inngå i produksjon av en rekke nye produkter. Innsamling og gjenvinning skjer i regi av materialselskapet AS Plastretur.

AS Nesseplast er medlem i Grønt Punkt Norge.

EK-sertifikat

Emballasjen produseres av jomfruelig materiale og i produksjonsprosessen brukes høytemperert vanndamp, noe som sikrer en ren emballasje i henhold til Emballasjekonvensjonens krav til materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.