600 Frukt- og grøntemballasje

Blomsterbrett, firkant hull